Số báo danh: (Ví dụ: 25011763)
Mã xác nhận:

Họ và tên:
Kết quả trúng tuyển :  
         
 

Thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung xác nhận và nhập học vào ngày 24/8/2017 và 25/8/2017.
Sinh viên trúng tuyển năm 2017 (K59) sẽ học tập toàn khóa tại Hà Nội
Trung tâm Tin học và Khoa CNTT thiết kế và vận hành, website: http://cse.tlu.edu.vn/, email: ttth@tlu.edu.vn